Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality 2017

Vďaka Vašim dvom percentám sme získali 615.29 Eur

Podľa zákona o daniach z príjmov získalo OZ Fauna Carpatica v roku 2017 čiastku 615.29 Eur ako podiel z vašej už zaplatenej dane za rok 2016. Čiastka bude použitá na výskum a ochranu korytnačky močiarnej. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Pridané: 31.12.2017

Autor: Stanislav Danko

V Strede nad Bodrogom sa uskutočnili tvorivé dielne s tématikou korytnačky močiarnej

Žiaci zo Stredy nad Bodrogom si modelujú korytnačku

V rámci projektu Raj korytnačiek je ohrozený, podporeného Nadáciou EPH, sa v Strede nad Bodrogom uskutočnili dve tvorivé dielne. Dielne boli určené žiakom nižších ročníkov základných škôl a pod vedením lektorky Katky Bugošovej si na nich deti mohli z hliny vymodelovať svoju vlastnú korytnačku.

Pridané: 14.11.2017

Autor: Peter Havaš

Prednášali sme o korytnačke močiarnej a jej miznúcom svete

Enikő Horváth pri prednáške určenej žiakom základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

10.11.2017 sa v dvoch základných školách v Strede nad Bodrogom uskutočnili 4 prednášky o živote a ochrane korytnačky močiarnej. Prednášky boli súčasťou projektu Raj korytnačiek je ohrozený, ktorý je realizovaný s podporou Nadácie EPH. Viedli ich Adriana Burešová a Stanislav Danko - členovia OZ Fauna Carpatica, a Enikő Horváth - zástupca UPJŠ v Košiciach, ktorá prednášala žiakom zo základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Pridané: 12.11.2017

Autor: Peter Havaš

Úprava náučného chodníka pri NPR Tajba

Stanislav Danko - člen Fauna Carpatica, pri obnove náučného chodníka

V rámci projektu Raj korytnačiek je ohrozený, realizovaného s podporou Nadácie EPH, členovia OZ Fauna Carpatica a Enikő Horváth z UPJŠ v Košiciach (partner projektu), obnovili časť náučného chodníka na južnej hranici NPR Tajba.

Pridané: 3.11.2017

Autor: Peter Havaš

Korytnačky močiarne označené vysielacím zariadením

Inštalácia vysielača na pancier korytnačky močiarnej (© Enikő Horváth)

Šesť korytnačiek močiarnych pôvodom z Tajby bolo označených vysielačmi získanými z príspevku Nadácie EPH. Vysielače, umiestnené na pancieroch korytnačiek, umožnia lepšie poznať ich správanie počas dňa a celej sezóny. Takto získané poznatky môžu byť následne využité v aktivitách a projektoch zameraných na ochranu korytnačky močiarnej a jej biotopu.

Pridané: 15.9.2017

Autor: Peter Havaš

Získali sme grant z Nadácie EPH

Naša organizácia v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získala finančnú podporu Nadácie EPH v rámci programu Na prírodno. Cieľom projektu Raj korytnačiek je ohrozený je zvýšenie povedomia verejnosti o probléme ohrozenosti korytnačky močiarnej na východnom Slovensku.

Pridané: 15.7.2017

Autor: Stanislav Danko + Marcel Uhrin

Tohoročná bilancia samíc korytnačky močiarnej na Tajbe: 25 znášok

Znáška č. 15/2017 obsahovala 14 vajec korytnačky močiarnej

25 znášok nakládli samice korytnačky močiarnej na Tajbe tento rok. Žiaľ, tak ako tomu bolo aj po minulé roky, väčšinu znášok zničili predátory.

Pridané: 1.7.2017

Autor: Peter Havaš

Hneď prvá znáška korytnačky močiarnej úspešne ochránená!

Pletivom ochránená znáška č. 1/2017 (© Enikő Horváth)

Samice korytnačky močiarnej začali tento rok klásť vajíčka na Tajbe dosť neskoro - až 29. mája. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie v druhej polovici tohto mesiaca. Zato však hneď prvé pozorované kladenie bolo úspešné. Nielen pre samotnú samicu korytnačky, ktorá po nakladení vajec znášku zahrabala, ale aj pre ochranárov - znáška bola zakrytá pletivom, ktoré slúži ako ochrana pred predátormi.

Pridané: 1.6.2017

Autor: Peter Havaš

Obhájená bakalárska práca o korytnačke močiarnej

V máji na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach obhájila Martina Martvoňová svoju bakalársku prácu s názvom Poznatky o korytnačke močiarnej (Emys orbicularis) na východnom Slovensku ako podklad pre jej ochranársku biológiu. Konzultantom práce bol i Peter Havaš - člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 30.5.2017

Autor: Peter Havaš

V obci Zemplín sa krstila zaujímavá kniha

Knihu uviedol do života RNDr. Jozef Voskár

19. apríla bola v župnom dome v obci Zemplín predstavená zaujímavá publikácia - "Vtáctvo slovenskej časti Medzibodrožia". Túto rozsiahlu publikáciu vydala naša partnerská organizácia Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Všetkým 13 autorom blahoželáme!

Pridané: 20.4.2017

Autor: Peter Havaš

Prvé korytnačky močiarne už ukončili zimovanie

Dospelá korytnačka močiarna pozorovaná pri slnení 17. marca 2017

Ešte o deň skôr ako minulý rok bolo možné na Tajbe pozorovať prvé korytnačky močiarne pri slnení. Korytnačky neukončujú zimovanie naraz - koniec zimovania je daný mikroklimatickými podmienkami miesta, ktoré si konkrétna korytnačka vyberie, aby prečkala toto chladné obdobie.

Pridané: 19.3.2017

Autor: Peter Havaš

Diviaky si urobili ležovisko priamo v NPR Tajba

Ležovisko diviaka lesného v miestach, kde ešte nedávno bolo 0,5 m vody

Ústup až absencia vody v Tajbe zmenili jej charakter skoro na celej jej ploche. Močiarnu vegetáciu strieda vlhkomilná a mení sa i skladba živočíchov. Najmarkantnejší je ústup zelených skokanov na jednej strane, a nástup diviaka lesného na strane druhej. Všetky tieto zmeny majú negatívny dopad na tunajšiu populáciu korytnačky močiarnej. V prípade diviaka lesného je situácia o to vážnejšia, že sa jedná o jedného z predátorov korytnačky močiarnej. Diviaky dokážu predovať nielen znášky korytnačiek (na Tajbe už zaznamenané), ale prakticky všetky jej vekové štádia - od novovyliahnutých mláďat až po dospelé jedince.

Pridané: 17.3.2017

Autor: Peter Havaš

Východná časť Tajby je úplne bez vody

Neradostný pohľad priamo z centra východnej časti Tajby - všade sucho, sucho, sucho...

Východná časť Tajby, ktorá bola tunajšou populáciou korytnačky močiarnej kedysi najviac vyhľadávaná pre svoj charakter a blízkosť kladiska, je úplne suchá. Korytnačky sú tak nútené obývať miesta, ktoré síce nie sú najvhodnejšie, sú ale zavodnené, čo je nevyhnutný predpoklad pre ich prežitie.

Pridané: 16.3.2017

Autor: Peter Havaš

Tohoročné zimné zrážky Tajbe veľmi nepomohli

Pohľad na východnú časť Tajby, ktorá je aj na jar témer úplne bez vody

Najviac vody na Tajbe býva vždy na jar, kedy sa roztopí sneh a stečie do nej voda aj zo svahu Roháča. Žiaľ, aj tohoročná zima bola veľmi chudobná na zrážky a tieto nedokázali nahradiť prirodzený úbytok vody z leta minulého roku. Okrem jej centrálnej časti je Tajba aj na jar témer úplne bez vody.

Pridané: 13.3.2017

Autor: Peter Havaš

Rozlúčili sme sa s Jozefom Vaškom

Jedna z umeleckých podôb Jozefa Vaška - upútavka na Tajbu a korytnačku močiarnu v Strede nad Bodrogom

"Keď ti bude veľmi ťažko, pomôže ti Jožko Vaško" - týmito slovami sme sa riadili, keď sme sa pred dvadsiatimi rokmi začali na Tajbe venovať korytnačke močiarnej. Doslova! Jozef Vaško bol prvý, kto nás zasväcoval do problematiky okolo Tajby a korytnačky močiarnej, a zároveň nás oboznamoval s miestnymi pomermi a situáciou. A spolu s manželkou Júliou nám svojou láskavosťou a pohostinnosťou vytvorili také podmienky, že sme sa v tomto "cudzom" svete začali cítiť ako doma. Jozef Vaško - architekt, dizajnér, umelec, milovník prírody a života, bohém - odišiel vo veku 85 rokov.

Jožko, drahý priateľ - bolo nám cťou a... Ďakujeme!

Pridané: 28.1.2017

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky