Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality 2013

Vďaka Vašim dvom percentám sme získali 247.02 Eur

Podľa zákona o daniach z príjmov získalo OZ Fauna Carpatica v roku 2013 čiastku 247.02 Eur ako podiel z vašej už zaplatenej dane za rok 2012. Čiastka bude použitá na výskum a ochranu korytnačky močiarnej. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Pridané: 31.12.2013

Autor: Stanislav Danko

Vyšiel článok sumarizujúci druhovú pestrosť korytnačiek sveta

V rámci projektu o biodiverzite živočíchov ("Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness"), ktorý je zastrešovaný časopisom Zootaxa, bolo publikované aktualizované vydanie časti o korytnačkách [PDF]. Člen OZ Fauna Carpatica (Peter Havaš) je jeho spoluautorom.

Pridané: 17.9.2013

Autor: Peter Havaš

Masívna predácia znášok korytnačky močiarnej pokračuje i v roku 2013

Dve zo 40 predátormi zničených znášok korytnačky močiarnej

40 predátormi zničených znášok korytnačky močiarnej bolo doteraz nájdených na dvoch východoslovenských lokalitách - Tajba a Poľany. Pokračuje tak masívna predácia zaznamenaná i v predchádzajúcich dvoch rokoch - v roku 2011 predátori zničili 42, v roku 2012 až 57 znášok!

Pridané: 15.7.2013

Autor: Peter Havaš

Korytnačka močiarna zo Slovenska vytvorila svetový rekord!

Rekordná znáška korytnačky močiarnej, v ktorej bolo 25 vajec

25 (dvadsaťpäť!) - to je počet vajec, ktoré nakládla jedna samica korytnačky močiarnej počas druhej vlny kladenia v júni 2013. Znamená to absolútny svetový rekord pre tento druh! Doteraz najvyšší počet nakladených vajec bol zaznamenaný v Poľsku (23 kusov), na Ukrajine a v Bielorusku (22 kusov), a v Litve a Rusku (20 kusov). Vo všetkých týchto prípadoch však šlo o samice "severného" poddruhu korytnačky močiarnej, a tak nález zo Slovenska je o to zaujímavejší - naša korytnačka močiarna totiž patrí k tzv. "dunajskému" poddruhu. Bohužiaľ, i táto znáška s rekordným počtom vajec bola zničená predátorom.

Pridané: 29.6.2013

Autor: Peter Havaš

Korytnačka močiarna v NPR Tajba je ohrozená predáciou vajec

Predátorom zničená znáška korytnačky močiarnej, v ktorej bolo 18 vajec

Populácia korytnačky močiarnej v NPR Tajba je ohrozená predátormi, ktorý požierajú jej vajcia. Drvivá väčšina neochránených znášok a vajec je totiž zničená v priebehu niekoľkých hodín až dní po nakladení, kedy vydávajú špecifický zápach, a sú tak predátormi ľahko lokalizované. Hlavným predátorom vajec korytnačky močiarnej je líška hrdzavá.

Pridané: 25.5.2013

Autor: Peter Havaš

Spolupráca Štátnych lesov Sobrance a OZ Fauna Carpatica pri ochrane korytnačky močiarnej

14. mája 2013 sa v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Štátne lesy Sobrance (Jozef Staško) a OZ Fauna Carpatica (Peter Havaš). Na stretnutí bola dohodnutá spolupráca pri ochrane kriticky ohrozeného druhu korytnačka močiarna počas putovania samíc z Tajby na miesta vhodné na kladenie a inkubáciu vajec a späť.

Pridané: 16.5.2013

Autor: Peter Havaš

V kanáli ústiacom do Tajby bola zistená olejovitá tekutina

Červeno-hnedá olejovitá tekutina v kanáli ústiacom do Tajby (Tajba vzadu)

6. mája 2013 bola v odvodňovacom (odpadovom) kanáli, ktorý ústi priamo do Tajby, zistená červeno-hnedá olejovitá tekutina. Od hladiny Tajby je tekutina momentálne vzdialená asi 70 m a vďaka nedostatku zrážok v oblasti a nízkej hladine vody v kanáli sa ďalej nešíri. Čo sa však stane, ak sa zvýši množstvo vody v kanáli?

Pridané: 9.5.2013

Autor: Peter Havaš

Stretnutie s Andrejom Stollmannom

lightbox

22. februára 2013 sa Peter Havaš, člen OZ Fauna Carpatica, stretol s Andrejom Stollmannom. Andrej Stollmann pred takmer 60 rokmi (júl 1955) objavil pre odbornú verejnosť pri obci Streda nad Bodrogom lokalitu s výskytom korytnačky močiarnej. Tento svoj objav neskôr publikoval a spolu s Jozefom Voskárom sa zaslúžil, že v roku 1966 bola Tajba vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu (dnes Národná prírodná rezervácia). Aj v súčasnosti je Tajba našou najvýznamnejšou lokalitou s výskytom korytnačky močiarnej.

Pridané: 3.3.2013

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky