Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte dve percentá z dane

Občianske združenie Fauna Carpatica je zaregistrované za prijímateľa podielu zo zaplatenej dane v centrálnom registri vedeného Notárskou komorou Slovenska

Žiadosť o podporu nášho občianskeho združenia a súhrný postup krokov na poukázanie "2%" z dane [PDF]

Všetkým prispievateľom vopred ďakujeme! V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať

Postup na poukázanie "2%" z dane

  • som zamestnanec a požiadal som svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • som fyzická osoba alebo zamestnanec a daňové priznanie si podávam sám
  • som právnická osoba

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2023 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky