Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Život korytnačky močiarnej zaujal aj poslucháčov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody

Ria pri prednáške o živote s korytnačkou močiarnou

Na základe pozvania pedagóga pre KOČ a vzdelávanie oddelenia výkonu trestu ÚVTOS Košice-Šaca členovia OZ Fauna Carpatica (Adriana Burešová a Peter Havaš) uskutočnili prednášku Môj život s korytnačkou močiarnou. Že korytnačka močiarna, jej zaujímavý svet, poznávanie a ochrana zaujali aj toto neobvyklé publikum, svedčí aj príspevok uverejnený na webových stránkach a v internom časopise Ústavu.

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2019 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky