Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Peter Havaš - galéria

  • Peter pri nakrúcaní reportáže
  • Peter
  • Peter pri telemetrovaní korytnačky
  • Peter v teréne
  • Peter a kostymérka Ria
  • Peter v zamrznutom močiari
  • Peter a korytnačka
  • Peter, Milan, Stano a Buzášovci
  • Petrova karikatúra, ktorú dostal pri príležitosti 50-tich narodenín

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky