Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Zoznam aktivít - výskum, ochrana, publikácie, prednášky, konzultácie

Výskum
Pravdepodobne ako prví sme zistili, že aspoň niektoré populácie niektorých druhov sladkovodných korytnačiek nezimujú zahrabané v bahne ako sa všeobecne tvrdí...
Viac o výskume
Ochrana
Počas trvania Programu záchrany druhu korytnačka močiarna a v nasledujúcich rokoch bolo do Tajby vypustených viac ako 200 mláďat korytnačky močiarnej...
Viac o ochrane
Publikácie
Zoznam publikovaných prác, ktorých autormi alebo spoluautormi sú členovia OZ Fauna Carpatica...
Viac o publikáciach
Prednášky
Zoznam prednášok realizovaných člennmi OZ Fauna Carpatica...
Viac o prednáškach
Konzultácie
Zoznam študentských a odborných prác vedených alebo konzultovaných členmi OZ Fauna Carpatica...
Viac o konzultáciach

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky