Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Program záchrany chráneného kriticky ohrozeného druhu korytnačka močiarna 2001–2006

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo stabilizovať a posilniť populáciu korytnačky močiarnej v NPR Tajba znížením strát pri reprodukcii, ako aj dôkladný monitoring populácie a poznanie biológie korytnačky močiarnej

Výsledky projektu

  • Program záchrany [PDF] bol vypracovaný v rokoch 2000–2001, schválený bol 21. januára 2002 a realizovaný v rokoch 2002–2006
  • do Tajby bolo vypustených viac ako 150 mláďat korytnačky močiarnej
  • na kladisku v blízkosti NPR Tajba bolo pletivom ochránených 64 znášok korytnačky močiarnej
  • boli preskúmané niektoré aspekty dennej a sezónnej aktivity korytnačky močiarnej
  • bol určený poddruh korytnačky močiarnej vyskytujúci sa v NPR Tajba
  • monitoroval sa stav a zmeny biotopu a klimatické podmienky v NPR Tajba a jej okolí
  • v spolupráci s STV Bratislava bol nakrútený dokumentárny film o korytnačke močiarnej a NPR Tajba

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu so ŠOP SR Banská Bystrica, a Ministerstvom životného prostredia SR

  • Logo Štátna ochrana prírody SR
  • Logo Ministerstvo životného prostredia SR

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky