Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Dokumentárny film:
Tajba - posledné útočisko 2002–2006

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo nakrútiť prírodopisný dokumentárny film o korytnačke močiarnej na Slovensku - o jej spôsobe života a päťdesiatročnej histórii jej ochrany

Výsledky projektu

  • film nakrúcala STV v rokoch 2002–2006 a jeho dĺžka je 39 minút
  • scenár a réžia: Milan Štelbaský
  • film mal premiéru vo vysielaní STV v januári 2007 a odvtedy bol niekoľkokrát reprízovaný
  • na 24. medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm Nitra (1. až 5. október 2007) STV za tento film získala ocenenie a režisér Milan Štelbaský si spolu s kameramanom Ondrejom Štelbaským prevzali druhú cenu v kategórii vedecké a vedecko-populárne filmy

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu so Slovenskou televíziou Bratislava

  • Logo Slovenská televízia

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky