Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality

Prednášali sme o výsledkoch telemetrie korytnačiek močiarnych

Stano a Peter pri prednáške (© Dalibor Kodym)

Neutichajúci záujem a starosť našich českých kolegov o Tajbu a jej korytnačky močiarne nás znova priviedol do Prahy. Členovia OZ Fauna Carpatica Stanislav Danko a Peter Havaš tu vo svojej prednáške predstavili poznatky a zaujímavosti zo života korytnačiek močiarnych, získané pomocou rádiotelemetrie počas 15 rokov trvajúceho monitoringu. Samozrejme, na pretras sa dostala aj súčasná situácia, aktuality a novinky okolo Tajby a korytnačiek.

Na záver prednášky nám členovia Klubu chovatelů želv darovali finančný príspevok na nákup vysielačov umožňujúci ďalší výskum biológie a ochranu korytnačiek močiarnych na východnom Slovensku.

Ďakujeme!

Pridané: 18.2.2022

Autor: Peter Havaš

Zavodnenie Tajby chráni korytnačky močiarne pred predáciou

Západná časť centrálnej oblasti Tajby – voda tu má hĺbku 95 cm

Silné januárové mrazy umožnili, že po Tajbe sa s istou dávkou opatrnosti konečne dalo chodiť a vyhodnotiť tak výsledky minuloročného zavodnenia (pozri príspevok z 16.10.2021). Výška vodného stĺpca v zavodnenej západnej a centrálnej oblasti – do východnej oblasti za hrádzu sa voda nedostala – sa pohybuje v rozpätí nula (západný koniec Tajby) až po 115 cm (východná časť centrálnej oblasti Tajby). Malo by to postačovať ako ochrana pred predáciou, čo je pri nedostatku alebo absencii vody asi najväčší problém zimujúcich korytnačiek močiarnych (pozri príspevok z 24.7.2021, z 30.4.2020 a z 12.5.2020).

Pridané: 5.2.2022

Autor: Peter Havaš

Korytnačky začali zimovať až po zamrznutí Tajby

Pohyb jednej z monitorovaných korytnačiek močiarnych počas roka 2021. Červený bod vpravo dole presne označuje miesto, kde... ... pod prijímačom položenom na ľade zimuje monitorovaná korytnačka. Hĺbka vody: 80 cm

Až po zamrznutí Tajby v prvej decembrovej dekáde začali tunajšie korytnačky močiarne zimovať. Vytvorenie súvislej ľadovej vrstvy, a teda zabránenie prístupu k atmosférickému kyslíku, je totiž pre korytnačky spúšťačom pre upadnutie do stavu strnulosti. Dovtedy, aj napriek veľmi nízkym teplotám, sú aktívne: dýchajú, sledujú okolie a – hoci obmedzene – pohybujú sa (pozri tiež príspevok z 3.1.2021).

Pridané: 15.1.2022

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky