Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality 2012

Vyšiel článok o "headstartingu" u korytnačky močiarnej

V časopise Herpetology Notes vyšiel článok o vplyve "headstartingu" na správanie a rastové anomálie u korytnačky močiarnej [PDF]. Členovia OZ Fauna Carpatica (Burešová, Danko, Novotný) sú spoluautormi článku.

Pridané: 23.12.2012

Autor: Peter Havaš

Obhájená dizertačná práca o korytnačke močiarnej

12. decembra 2012 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu RNDr. Martin Bona. Práca mala názov "Vybrané etologické prejavy korytnačky močiarnej (E. orbicularis) v prirodzených podmienkach". Konzultantom práce bol Stano Danko - člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 14.12.2012

Autor: Peter Havaš

Predátory zničili 56 znášok

Jedna zo zničených znášok korytnačky močiarnej v lokalite Poľany - približne 19 vajec

56 (slovom päťdesiatšesť) znášok korytnačky močiarnej zničili predátory (líška hrdzavá, jazvec lesný, ...) v roku 2012 na dvoch lokalitách (Tajba, Poľany). Pri priemernom počte 13 vajec v znáške je to len za jeden rok vyše 700 (slovom sedemsto) vajec - tri krát viac, ako je odhadovaná celá slovenská populácia korytnačky močiarnej!

Pridané: 28.9.2012

Autor: Peter Havaš

Hladina Tajby klesla o 140 cm

Na kmeňoch stromov a krovín je zreteľne vidno, kam siahala hladina Tajby v januári 2011 (snímka je z 8.12.2011, kedy bol zaznamenaný pokles hladiny o 90 cm)

Keďže množstvo vody na Tajbe závisí výlučne od atmosférických zrážok, posledné dva veľmi teplé a na zrážky chudobné roky spôsobili, že za necelé dva roky (od 12. januára 2011 do 25. septembra 2012) klesla hladina Tajby o 140 cm!

Pridané: 27.9.2012

Autor: Peter Havaš

Vyšiel článok o správaní korytnačky močiarnej

V časopise Amphibia-Reptilia vyšiel článok o správaní korytnačky močiarnej pri kladení vajec [PDF]. Členovia OZ Fauna Carpatica (Burešová, Danko, Novotný) sú spoluautormi článku.

Pridané: 31.8.2012

Autor: Peter Havaš

Vyšla reportáž o ochrane korytnačky močiarnej

24. júla 2012 bola v denníku Nový čas uverejnená reportáž "Zachraňujú poslednú kolóniu korytnačiek". Spovedaní boli dvaja členovia OZ Fauna Carpatica - Stano Danko a Peter Havaš.

Pridané: 27.7.2012

Autor: Peter Havaš

Zrazená korytnačka močiarna

Zvyšky zrazenej korytnačky močiarnej medzi obcami Streda nad Bodrogom a Malý Kamenec

Tak ako každý rok, i v roku 2012 boli v období kladenia zaznamenané migrácie samíc korytnačky močiarnej na ceste medzi Stredou nad Bodrogom a Malým Kamencom a Stredou nad Bodrogom a Somotorom. Žiaľ, ako dokazuje i tento prípad, nie vždy ich korytnačky absolvujú úspešne. Táto samica sa vracala z kladiska a mala v sebe už zárodky vajec pre druhú vlnu kladenia (o náleze informoval Andrej Mock).

Pridané: 13.6.2012

Autor: Peter Havaš

V NPR Tajba sa začalo kladenie vajec

Samica korytnačky močiarnej pri zahrabávaní a maskovaní znášky

V NPR Tajba sa 24. mája 2012 začalo kladenie vajec korytnačky močiarnej.

Pridané: 26.5.2012

Autor: Peter Havaš

Zmena charakteru kladiska a výskyt predátorov ohrozujú zachovanie populácie korytnačky močiarnej v NPR Tajba

Zarastanie kladiska vysokými travinami (vpredu) a krovinami (vzadu), poľnohospodárska činnosť (vpravo hore) a predátory - hlavné faktory ohrozujúce prežitie populácie korytnačky močiarnej v NPR Tajba

Zarastanie kladiska korytnačky močiarnej vysokými bylinami a krovinami a prebiehajúca lesohospodárska a poľnohospodáska činnosť vedú k úbytku vhodných plôch na kladenie vajec, čo núti samice korytnačiek hľadať miesto na kladenie vajec ďaleko od vodnej plochy močiara Tajba. Spolu so súčasným početným výskytom hlavného predátora vajec (líška hrdzavá) tak ohrozuje zachovanie populácie korytnačky močiarnej v NPR Tajba.

Pridané: 24.5.2012

Autor: Peter Havaš

Zistený únik oleja v blízkosti NPR Tajba

Uniknutý olej šíriaci sa k hranici NPR - v pozadí Tajba

21. mája 2012 bol z areálu miestneho podniku na výrobu olejov zistený únik odpadového oleja, ktorý sa postupne šíril až k hranici NPR Tajba. Po následnej medializácii bol olej z odpadovej jamy odčerpaný a uniknutý olej zneutralizovaný.

Pridané: 23.5.2012

Autor: Peter Havaš

Uskutočnila sa prednáška o výskume korytnačky močiarnej na Tajbe

Stano Danko prednáša o korytnačke močiarnej na Zoologickom seminári na UPJŠ v Košiciach

V rámci zoologického seminára sa 22. fegruára 2012 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila prednáška "10 rokov výskumu korytnačky močiarnej na Tajbe". Prednášku mal člen OZ Fauna Carpatica Stano Danko.

Pridané: 25.2.2012

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky