Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality 2014

Vďaka Vašim dvom percentám sme získali 146.28 Eur

Podľa zákona o daniach z príjmov získalo OZ Fauna Carpatica v roku 2014 čiastku 146.28 Eur ako podiel z vašej už zaplatenej dane za rok 2013. Čiastka bude použitá na výskum a ochranu korytnačky močiarnej. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Pridané: 31.12.2014

Autor: Stanislav Danko

Vyšiel článok o rozšírení korytnačky močiarnej na Slovensku

V Zborníku príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014" vyšiel článok o historickom rozšírení korytnačky močiarnej na Slovensku [PDF]. Jeho autorom je Peter Havaš, člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 27.11.2014

Autor: Peter Havaš

Prezentácia o korytnačke močiarnej na kongrese "Zoológia 2014"

Posterová prezentácia o historickom rozšírení korytnačky močiarnej na Slovensku

Na kongrese "Zoológia 2014 - 19. Feriancove dni", ktorý sa uskutočnil 20.–22.11.2014 v Prešove, prezentoval svoj príspevok o korytnačke močiarnej na Slovensku Peter Havaš - člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 22.11.2014

Autor: Peter Havaš

Korytnačka močiarna aktívna i v polovici októbra

Vyhrievajúci sa samec korytnačky močiarnej, pozorovaný 14. októbra 2014

Vďaka slnečnému a teplému počasiu bolo ešte 14. októbra možné pozorovať vyhrievajúce sa korytnačky močiarne. Niekoľko dní predtým, 29. septembra, bolo u jednej z nich pozorované správanie, ktoré pravdepodobne súviselo s vyhľadávaním a lovením potravy.

Pridané: 18.10.2014

Autor: Peter Havaš

Obhájená bakalárska práca o korytnačke močiarnej

24. júna 2014 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach obhájila Enikő Tóthová svoju bakalársku prácu s názvom "Vplyv teploty na dobu kladenia vajec korytnačky močiarnej v NPR Tajba". Konzultantom práce bol Peter Havaš - člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 24.7.2014

Autor: Peter Havaš

Vyšiel článok o klasifikácii korytnačiek rodu Terrapene

V časopise Zootaxa vyšiel článok o klasifikácii severoamerických korytnačiek rodu Terrapene [PDF]. Člen OZ Fauna Carpatica (Peter Havaš) je jeho spoluautorom.

Pridané: 11.7.2014

Autor: Peter Havaš

Obhájená diplomová práca o korytnačke močiarnej

17. júna 2014 na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene úspešne obhájila svoju diplomovú prácu Alena Demeová. Práca mala názov "Faktory ohrozenia korytnačky močiarnej v NPR Tajba". Konzultantmi práce boli Peter Havaš a Stano Danko - členovia OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 20.6.2014

Autor: Peter Havaš

Korytnačka močiarna opäť prekvapila

Vyhrievajúca sa korytnačka močiarna pozorovaná 12. marca 2014

Napriek nízkym teplotám, ktoré v noci ešte stále klesali pod bod mrazu, boli už 12. marca 2014 pozorované dve vyhrievajúce sa korytnačky močiarne. Z ďalších príslušníkov našej herpetofauny bola v ten istý slnečný deň pozorovaná ešte jedna (!) kunka červenobruchá a niekoľko (do 10!) skokanov bližšie neurčeného druhu. Aj toto nezvyčajne skoré pozorovanie korytnačky močiarnej svedčí o tom, ako málo doposiaľ poznáme jej správanie a aktivitu.

Pridané: 17.3.2014

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky