Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Podporovatelia OZ Fauna Carpatica

Zoznam podporovateľov (meno, obec)

Poznámka: v prípade darovania podielu zo zaplatenej dane z príjmov (tzv. 2%), sú v zozname uvedení len tí poukazatelia, ktorí vyjadrili súhlas so zaslaním svojich údajov.

Monika Balajtyová
Košice
Juraj Barla
Košice
Júlia Bodnárová
Streda nad Bodrogom
Juraj Buzáš
Streda nad Bodrogom
Helena Buzášová
Streda nad Bodrogom
Monika Čamajová
Košice
František Gecse
Streda nad Bodrogom
Ľubomír Havaš
Krompachy
Miloslav Havaš
Spišská Nová Ves
Ľudmila Havašová
Krompachy
Ladislav Hovan
Košice
Klub chovatelů želv
Praha
Marián Kravec
Košice
Katarína Matejová
Košice
Eugen Maťaš
Košice
Ľuboš Michalov
Košice
Iveta Michalovová
Košice
Štefan Mrásko
Rozhanovce
Katarína Padyšáková
Krásna nad Hornádom
Božena Somošiová
Vyšný Klátov
SOS/BirdLife Slovensko
Bratislava
Spišprojekt, s.r.o.
Spišská Nová Ves
Súkromné etnografické múzeum Humno
Košice
Teraristická společnost Praha
Praha
Marcel Uhrin
Revúca
Mária Uličná
Krompachy
Ivan Vanko
Košice
Zuzana Vargová
Košice
Jozef Vaško
Streda nad Bodrogom
Júlia Vašková
Streda nad Bodrogom
Iveta Zacharová
Košice

Ďakujeme!


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2020 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky