Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality 2016

Vďaka Vašim dvom percentám sme získali 446.27 Eur

Podľa zákona o daniach z príjmov získalo OZ Fauna Carpatica v roku 2016 čiastku 446.27 Eur ako podiel z vašej už zaplatenej dane za rok 2015. Čiastka bude použitá na výskum a ochranu korytnačky močiarnej. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Pridané: 31.12.2016

Autor: Stanislav Danko

Prečkajú korytnačky močiarne zimu na Tajbe úspešne?

Jedno z mála miest na Tajbe, kde korytnačky močiarne môžu úspešne prezimovať

Korytnačka močiarna je úzko viazaná na vodné prostredie a vykonáva v ňom väčšinu svojich aktivít. Vo vode - pod ľadom - aj prečkáva zimné obdobie. Pri súčasnom nedostatku vody v Tajbe však časť populácie môže mať problém s nájdením vhodného miesta na zimovanie. V spojení s krutou a suchou zimou bez výdatných zrážok to pre ňu môže mať fatálne následky.

Pridané: 22.12.2016

Autor: Peter Havaš

Bude možné zavodniť Tajbu?

Pohľad na účastníkov stretnutia

22. novembra 2016 sa v Strede nad Bodrogom uskutočnilo stretnutie, ktorého cieľom bolo prediskutovať možnosti zavodnenia NPR Tajba, v posledných rokoch trpiacej akútnym nedostatkom vody. Stretnutie zorganizoval Slovenský vodohospodársky podnik Trebišov, a okrem jeho zamestnancov sa na ňom zúčastnil i starosta obce Streda nad Bodrogom, zástupcovia CHKO Latorica, SOS/Birdlife Slovensko a OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 24.11.2016

Autor: Peter Havaš

Stano Danko poskytol rozhovor denníku Korzár

Rozhovor pre denník Korzár bol uverejnený 17. novembra 2016

Stano Danko, prezident OZ Fauna Carpatica, poskytol redakcii denníka Korzár rozhovor. Témou rozhovoru bola Národná prírodná rezervácia Tajba, jej jedinečný obyvateľ - korytnačka močiarna, a ich súčasná neutešená situácia.

Pridané: 18.11.2016

Autor: Peter Havaš

Vyšiel článok o herpetofaune Macedónska

V časopise "Herpetology Notes" vyšiel článok o rozšírení macedónskych obojživelníkov a plazov [PDF]. Spoluautormi článku sú Imro Bugoš, Stano Danko a Peter Havaš, členovia OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 15.10.2016

Autor: Peter Havaš

Bude Tajba nasledovať Poľany?

Ešte nedávno 1,5 metra vysoký stĺpec vody, rezavka aloovitá a korytnačky močiarne, dnes sucho, hustý porast vysokých bylín a črieda diviakov lesných (pre porovnanie súčasného stavu a stavu z jara pozri záber z príspevku z 3. marca 2016)

Už druhý rok po sebe Tajba témer úplne vyschla. V minulom roku to bolo na jeseň, tento rok už v lete. Podobná lokalita s výskytom korytnačky močiarnej v Poľanoch vyschla pred dvoma rokmi a odvtedy na nej korytnačky pozorované neboli - tamojšia populácia korytnačiek močiarnych pravdepodobne zanikla. Hrozí niečo podobné aj populácii korytnačiek na Tajbe?

Pridané: 30.9.2016

Autor: Peter Havaš

Dokážu sa korytnačky močiarne vyrovnať s nepriaznivými podmienkami na Tajbe?

Zahrabaná korytnačka močiarna snažiaca sa prečkať nepriaznivý stav správaním pripomínajúcim estiváciu

Nedostatok až úplná absencia vody v Tajbe núti korytnačky močiarne používať rôzne stratégie, ktoré im pomáhajú prečkať súčasný nepriaznivý stav. Čo však, ak tento stav bude trvať dlhšie? Do akej miery dokáže korytnačka močiarna, ktorá je prispôsobená životu vo vode a vykonáva v nej väčšinu svojich aktivít, tento stav tolerovať a prežiť?

Pridané: 18.8.2016

Autor: Peter Havaš

25 zničených znášok korytnačky močiarnej na Tajbe

Posledná zničená znáška bola na kladisku pri NPR Tajba nájdená 23. júna 2016. Bolo v nej 10 vajec

Oproti minulému roku (59 znášok) je tohoročný počet znášok (25) korytnačky močiarnej na Tajbe viac ako o polovicu nižší. Príčina nie je známa, ale môže to súvisieť so skoro celoplošným vyschnutím Tajby na jeseň minulého roku, a možným následným vyhynutím časti populácie počas zimovania. Toto pripomína situáciu v Poľanoch, kedy znižujúci sa počet znášok počas troch rokov (23 - 8 - 0) bol prejavom postupného zániku populácie korytnačky močiarnej na tejto lokalite.

Pridané: 25.6.2016

Autor: Peter Havaš

Aby nakládla vajíčka, musí samica korytnačky močiarnej prejsť aj niekoľko sto metrov

Samica korytnačky močiarnej pred chvíľou opustila Tajbu a smeruje na kladisko

Pretože vhodné miesta na kladenie a inkubáciu vajec sa v súčasnosti nachádzajú vo vzdialenosti 200–800 metrov od Tajby, pre samice korytnačky močiarnej je absolvovanie tejto vzdialenosti, trvajúce aj niekoľko hodín, značne vyčerpávajúce a nie vždy bezpečné. Veľká vzdialenosť kladiska od močiara tiež znižuje úspešnosť migrácie mláďat z miesta liahnutia do Tajby.

Pridané: 19.6.2016

Autor: Peter Havaš

Lokalita korytnačky močiarnej v Poľanoch stále bez vody

Vyschnutá a zarastená lokalita v Poľanoch - bez vodného vtáctva, bez žiab... a bez korytnačiek!

Už druhý rok je významná lokalita s výskytom korytnačky močiarnej v Poľanoch úplne suchá a už druhý rok tu nebola zaznamenaná ani stopa po ich prítomnosti! Čaká podobný osud aj Tajbu?

Pridané: 16.6.2016

Autor: Peter Havaš

Boli sme hosťami Slovenskej televízie

lightbox

Stano Danko, Milan Novotný a Peter Havaš, členovia OZ Fauna Carpatica, boli pozvaní do relácie Slovenskej televízie Teleregina porozprávať o Tajbe a korytnačke močiarnej. Relácia bola vysielaná naživo 31. mája 2016.

Pridané: 4.6.2016

Autor: Peter Havaš

Oneskorené kladenie vajec korytnačky močiarnej

25. máj 2016 - jedna z prvých samíc pokúšajúcich sa naklásť svoju znášku pravdepodobne v dôsledku vyrušenia tento proces nedokončila a už skoro dokončenú hniezdnu jamku opustila

Pravdepodobne následkom chladnejšieho počasia sa tohoročné kladenie vajec korytnačky močiarnej na Tajbe trochu posunulo a začalo až 25. mája.

Pridané: 31.5.2016

Autor: Peter Havaš

20 rokov výskumu a ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe - čo ďalej?

Stano Danko pri prednáške

Na stretnutí "50 rokov územnej ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe" členovia OZ Fauna Carpatica prednášali o svojich výsledkoch 20 rokov trvajúceho výskumu a ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe. Prednáška zároveň poukázala na súčasné veľmi vážne problémy Tajby (vysychanie, zanášanie) a blízkeho kladiska (zarastanie, leso- a poľnohospodárska činnosť), a na kritický stav a ohrozenie populácie korytnačky močiarnej v nej.

Pridané: 28.5.2016

Autor: Peter Havaš

Pripomenuli sme si 50 rokov územnej ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe

Pohľad na časť účastníkov stretnutia

25. mája 2016 sa v Strede nad Bodrogom uskutočnilo stretnutie "50 rokov územnej ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe". Podujatie organizovala OZ Fauna Carpatica v spolupráci s obcou Streda nad Bodrogom, Slovenským vodohospodárskym podnikom, Trebišov a CHKO Latorica.

Pridané: 27.5.2016

Autor: Peter Havaš

Obhájená diplomová práca o korytnačke močiarnej

23. mája 2016 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach obhájila Enikő Tóthová svoju diplomovú prácu s názvom "Vplyv vybraných klimatických faktorov na dobu kladenia vajec korytnačky močiarnej v NPR Tajba". Konzultantom práce bol Peter Havaš - člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 24.5.2016

Autor: Peter Havaš

Stretnutie s Jozefom Voskárom

lightbox

V súvislosti s prípravami stretnutia "50 rokov územnej ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe" sa Peter Havaš, člen OZ Fauna Carpatica, stretol s Jozefom Voskárom. Jozef Voskár sa zaslúžil, že v roku 1966 bola Tajba vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu (dnes Národná prírodná rezervácia). Aj v súčasnosti je Tajba našou najvýznamnejšou lokalitou s výskytom korytnačky močiarnej.

Pridané: 22.4.2016

Autor: Peter Havaš

Na Tajbe sa už objavili korytnačky

Skupina slniacich sa korytnačiek močiarnych pozorovaná na Tajbe 18. marca 2016

Hneď druhý slnečný deň v marci bolo na Tajbe možné pozorovať slniace sa korytnačky močiarne. Teplota vzduchu pritom dosahovala len 11 °C (v noci klesala až na nulu) a fúkal studený vietor. Zaujímavé je, že v ten istý deň neboli pozorované žiadne žaby; z močiara bolo počuť len niekoľko kuniek.

Pridané: 21.3.2016

Autor: Peter Havaš

Tajba sa trochu naplnila vodou

Pohľad na zaplavenú časť Tajby

Vďaka upršanému februáru sa aspoň časť Tajby naplnila vodou. Dôležité je, že sú zaplavené miesta, ktoré korytnačky močiarne využívali najviac.Výška vodného stĺpca však aj na najhlbších miestach dosahuje maximálne 50 centimetrov.

Pridané: 3.3.2016

Autor: Peter Havaš

Boli sme pozvaní do Prahy prednášať o korytnačke močiarnej

Stano Danko prednáša o korytnačke močiarnej na stretnutí kurátorov plazov a obojživelníkov v pražskej ZOO

Dvaja členovia OZ Fauna Carpatica (Stano Danko a Peter Havaš) boli pozvaní na stretnutie kurátorov plazov a obojživelníkov českých a slovenských ZOO prednášať o korytnačke močiarnej. Stretnutie sa uskutočnilo 27.–28. januára 2016 v prednáškovej sále pražskej ZOO. Témou našej prednášky bola korytnačka močiarna na východnom Slovensku a 15 rokov jej výskumu.

Pridané: 30.1.2016

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky