Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Vedené a konzultované práce

2021 –

 • Havaš, P., Danko, S.: Horváth, E. 2021. Ecology and conervation biology of the critically endangered European pond turtle (Emys orbicularis). Dizertačná práca. PF UPJŠ, Košice.

2011 – 2020

 • Havaš, P., Danko, S.: Martvoňová, M. 2019. Kritická evaluácia areálu a životaschopnosť populácie korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na Slovensku. Diplomová práca. PF UPJŠ, Košice, 83 pp.
 • Havaš, P.: Martvoňová, M. 2017. Poznatky o korytnačke močiarnej (Emys orbicularis) na východnom Slovensku ako podklad pre jej ochranársku biológiu. Bakalárska práca. PF UPJŠ, Košice, 64 pp.
 • Havaš, P.: Tóthová, E. 2016. Vplyv vybraných klimatických faktorov na dobu kladenia vajec korytnačky močiarnej v NPR Tajba. Diplomová práca. PF UPJŠ, Košice, 69 pp.
 • Havaš, P.: Tóthová, E. 2014. Vplyv teploty na dobu kladenia vajec korytnačky močiarnej v NPR Tajba. Bakalárska práca. PF UPJŠ, Košice, 44 pp.
 • Havaš, P., Danko, S.: Demeová, A. 2014. Faktory ohrozenia korytnačky močiarnej v NPR Tajba. Diplomová práca. LF TU, Zvolen, 78 pp.
 • Danko, S.: Bona, M. 2012. Vybrané etologické prejavy korytnačky močiarnej (E. orbicularis) v prirodzených podmienkach. Dizertačná práca. PF UPJŠ, Košice, 89 pp.
 • Danko, S., Havaš, P.: Bodnár, L. 2011. A mocsári teknős előfordulása Szlovákia egyes területein - Mapovanie výskytu korytnačky močiarnej na vybraných lokalitách Slovenska. Diplomová práca. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópských štúdií, Nitra, 79 pp.

2001 – 2010

 • Danko, S., Havaš, P.: Bona, M. 2005. Možnosti využitias telemetrie pri sledovaní aktivity korytnačky močiarnej (Emys orbicularis L., 1758). Diplomová práca. PF UPJŠ, Košice, 52 pp.
 • Danko, S.: Levkaničová, Z. 2003. Problematika rozmnožovania korytnačky močiarnej (Emys orbicularis L., 1758) v klimatických podmienkach Východoslovenskej nížiny. Diplomová práca. PF UPJŠ, Košice, 64 pp.

1998 – 2000

 • Burešová, A.: Slovinská, I. 2000. Výskyt a ochrana korytnačky močiarnej (Emys orbicularis, L.) v oblasti Medzibodrožia. Rigorózna práca. PF UPJŠ, Košice, 55 pp.
 • Danko, S.: Novotný, M. 2000. Sledovanie sezónnej aktivity korytnačky močiarnej. Dizertačná práca. PF UPJŠ, Košice, 29 pp.
 • Danko, S.: Novotný, M. 1998. Korytnačka močiarna na východoslovenskej nížine. Diplomová práca. PF UPJŠ, Košice, 35 pp.

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky