Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Výskum

Ciele výskumu

Cieľom našej výskumnej činnosti je poznanie biológie živočíchov. Získané výsledky, z ktorých niektoré už boli uverejnené v odborných a populárno-náučných publikáciach, sú následne využívané v našich ochranárskych aktivitách

Čo sme zistili (výber z výsledkov)

 • že korytnačka močiarna aj v našich klimatických podmienkach môže používať stratégiu estivácie ako spôsob prežitia pri vyschnutí biotopu
 • zrejme vôbec ako prví, že aspoň niektoré populácie niektorých druhov sladkovodných korytnačiek nezimujú zahrabané v bahne na dne vodných nádrží, ako sa všeobecne predpokladá, ale na hladine, tesne pod ľadom
 • že ich začiatok zimovania (stav strnulosti) nesúvisí priamo s poklesom teploty pod určitú hodnotu, ale so stratou prístupu k atmosférickému kyslíku - teda so zamrznutím vodnej hladiny
 • že samice východoslovenských populácií korytnačky močiarnej môžu ročne klásť dve znášky a počet vajec v jednej znáške môže byť až 25!
 • že východoslovenské populácie korytnačky močiarnej patria k jej nominotypickému poddruhu
 • že pri obci Poľany žije ďalšia rozmnožujúca sa populácia korytnačky močiarnej (menšia a bohužiaľ tiež ohrozená)
 • že i na Slovensku žije pijavica Placobdella costata

Partneri

Naša výskumná činnosť je možná i vďaka spolupráci a podpore nasledujúcich organizácií: ŠOP SR Banská Bystrica, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen - Museum für Tierkunde Drážďany, UPJŠ Košice, TSP Praha

 • Logo Štátna ochrana prírody SR
 • Logo Senckenberg Naturhistorische Sammlungen - Museum für Tierkunde
 • Logo Univerzita P. J. Šafárika
 • Logo Teraristická společnost Praha

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky