Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Prednášky

2021 –

 • Danko, S., Havaš, P. 2022. Načo je emyskám telemetria a Klub chovatelů želv? Den chovatelů želv. Praha.

2016 – 2020

 • Danko, S., Havaš, P. 2020. Tajba - koniec jednej legendy? 30. výročie vyhlásenia CHKO Latorica. Streda nad Bodrogom.
 • Danko, S., Havaš, P. 2019. Tajba - koniec jednej legendy? Klub chovatelů želv. Praha.
 • Burešová, A., Havaš, P. 2019. Môj život s korytnačkou močiarnou. Ústav na výkon trestu odňatia slobody. Košice-Šaca.
 • Danko, S., Novotný, M., Havaš, P. 2018. 20 rokov výskumu a ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe - čo ďalej?. Tabačka Kulturfabrik. Košice.
 • Burešová, A. 2017. Korytnačka močiarna a jej miznúci svet. Základná škola s vyučovacím jazykom Slovenským. Streda nad Bodrogom.
 • Danko, S. 2017. Korytnačka močiarna a jej miznúci svet. Základná škola s vyučovacím jazykom Slovenským. Streda nad Bodrogom.
 • Danko, S., Novotný, M., Havaš, P. 2016. 20 rokov výskumu a ochrany korytnačky močiarnej na Tajbe - čo ďalej?. 50 rokov územnej ochrany na Tajbe. Streda nad Bodrogom.
 • Danko, S., Novotný, M., Havaš, P. 2016. 15 rokov výskumu korytnačky močiarnej na východnom Slovensku. Stretnutie kurátorov plazov a obojživelníkov českých a slovenských ZOO. Praha.

2011 – 2015

 • Novotný, M. 2015. Ochrana živočíchov pri zatepľovaní budov na Slovensku. Výmenník Wuppertálska. Košice.
 • Havaš, P. 2014. Korabinský, Townson, Matoušek... a historické rozšírenie korytnačky močiarnej na Slovensku. Zoológia 2014 - 19. Feriancove dni. Prešov. Poster [PDF]
 • Šomšáková, K. 2011. Korytnačka močiarna. Základná škola Bernoláková. Košice.
 • Danko, S. 2011. Korytnačka močiarna. Základná škola s vyučovacím jazykom Slovenským. Streda nad Bodrogom.
 • Danko, S. 2011. Korytnačka močiarna. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Streda nad Bodrogom.
 • Šomšáková, K. 2011. Korytnačka močiarna. Základná škola s vyučovacím jazykom Slovenským. Streda nad Bodrogom.
 • Šomšáková, K. 2011. Korytnačka močiarna. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Streda nad Bodrogom.
 • Danko, S. 2011. Správa o súčasnom stave v NPR Tajba a okolí. Obecný úrad. Streda nad Bodrogom.

2001 – 2010

 • Danko, S., Havaš, P., Novotný, M. 2008. Súčasný výskyt korytnačky močiarnej na Slovensku - je známy? Klub chovatelů želv. Praha.
 • Novotný, M., Havaš, P., Danko, S. 2005. European pond turtle hibernation in southeastern Slovakia. 4th International symposium on Emys orbicularis. Valencia.
 • Danko, S., Havaš, P., Novotný, M. 2004. Present distribution of Emys orbicularis (Reptilia: Testudines: Emydidae) in Slovakia - is it known? Fauna Carpathica 2004 meeting. Smolenice.
 • Danko, S., Havaš, P., Novotný, M. 2003. Korytnačka močiarna va Východoslovenskej nížine - súčasný stav a perspektívy. Feriancové dni. Bratislava.
 • Novotný, M., Danko, S., Havaš, P. 2002. European Pond Turtle in the Tajba Nature Reserve (East Slovakia). 3rd International symposium on Emys orbicularis. Košice.

1996 – 2000

 • Havaš, P. 1996. Testudo graeca komplex. Klub chovatelů želv. Praha.

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky