Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Členovia

Ladislav Bodnár

bodarj@gmail.com

Rok narodenia: 1956. Povolaním vodohospodár, v súčasnosti dôchodca. Bývalý predseda Miestnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Imrich Bugoš

Adriana Burešová

ria.buresova@gmail.com
0908061733

Stanislav Danko

danko.stano@gmail.com
0902604924

Rok narodenia: 1961. Absolvent VŠV Košice, toho času pracovník Letiska Košice

Peter Havaš

peter.havas@seznam.cz

Rok narodenia: 1963. V roku 1987 absolvoval Elektrotechnickú fakultu VŠT v Košiciach. Pracuje ako programátor

Milan Novotný

milan.novo@gmail.com
0948600465

Rok narodenia: 1975. Absolvent PF UPJŠ Košice, zameranie Zoológia a ekológia. V súčasnej dobe pracuje ako živnostník

Katarína Šomšáková


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky