Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Členovia

Imrich Bugoš

Adriana Burešová

buresova@extel.sk
0908061733

Rok narodenia: 1969. V roku 1987 pracovala na Výskumnej stanici a múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici. V roku 1995 absolvovala Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rokoch 1998–2003 pracovala vo funkcii zoológa na Štátnej ochrane prírody a krajiny SR pre východné Slovensko, kde bola aj gestorkou pre korytnačku močiarnu. V súčasnosti podniká v oblasti zdravotníctva a zároveň študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Stanislav Danko

danko.stano@gmail.com
0902604924

Rok narodenia: 1961. Absolvent VŠV Košice, toho času pracovník Letiska Košice

Peter Havaš

peter.havas@seznam.cz

Rok narodenia: 1963. V roku 1987 absolvoval Elektrotechnickú fakultu VŠT v Košiciach. Pracuje ako programátor

Milan Novotný

milan.novo@gmail.com
0948600465

Rok narodenia: 1975. Absolvent PF UPJŠ Košice, zameranie Zoológia a ekológia. V súčasnej dobe pracuje ako živnostník

Katarína Šomšáková


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2019 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky