Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Katarína Šomšákova - galéria

  • Katka a Milan
  • Katka prednáša deťom zo ZŠ v Strede nad Bodrogom
  • Katka prednáša deťom zo ZŠ v Strede nad Bodrogom
  • Katka prednáša deťom zo ZŠ v Strede nad Bodrogom
  • Katka prednáša deťom zo ZŠ v Strede nad Bodrogom
  • Katka prednáša deťom zo ZŠ v Strede nad Bodrogom
  • Katka prednáša deťom zo ZŠ v Strede nad Bodrogom
  • Katka prednáša deťom zo ZŠ v Strede nad Bodrogom
  • Katka a Milan v teréne
  • Katka pri Tajbe

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky