Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Postup krokov pre zamestnanca

Zamestnanec môže poukázať 2% alebo 3% z dane. 3% však môže poukázať len v tom prípade, ak v roku 2022 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získal o tom potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré dobrovoľnícky pracoval

Dôležité termíny

 • 15. február 2023 - posledný termín na požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak to nestihnete, daňové priznanie si musíte podať sám a podiel z dane môžete poukázať ako fyzická osoba
 • 28. apríl 2023 - posledný termín na doručenie tlačív Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na váš daňový úrad

Postup krokov na poukázanie "2%" z dane

 1. do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a počkajte na jeho doručenie. Ak ho váš zamestnávateľ nemá, môže si ho stiahnuť z tejto stránky - pozri dole
 3. požiadajte nás, alebo sami si stiahnite a vyplňte nami poskytnuté tlačivo Vyhlásenie [PDF] (Poznámka: tlačivo je editovateľné, tzn. môžete ho vypĺňať priamo na počítači a následne vytlačiť, alebo vytlačiť a následne vypĺňať ručne)
 4. po doručení tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, v nami poskytnutom tlačive Vyhlásenie vyplňte údaje o daňovníkovi, teda o Vás (riadky 01–11)
 5. údaje z riadkov 24 (Daň znížená o daňový bonus) a 26 (Dňa) z tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane prepíšte do riadkov 12 a 14 v tlačive Vyhlásenie
 6. z riadku 24 tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane vypočítajte maximálnu sumu pre poukázanie. Táto činí 2% (alebo 3% v prípade dorovoľníckej činnosti - pozri hore) z údaja a je zaokrúhlená na eurocenty aritmeticky
 7. do riadku 13 v tlačive Vyhlásenie uveďte Vami poukázanú sumu, ktorá musí byť minimálne 3 eurá, a zároveň nesmie byť vyššia ako Vami vypočítaná maximálna suma pre poukázanie
 8. ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (alebo 3%), zaškrtnite v tlačive príslušné políčko so súhlasom so zaslaním Vašich údajov; tieto následne dostaneme v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt (nie však poukázaná suma)
 9. ak ste tlačivo Vyhlásenie vypĺňali priamo na počítači, vytlačte ho
 10. v spodnej časti uveďte dátum a tlačivo podpíšte
 11. obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie) doručte (alebo to urobíme za Vás) najneskôr do 28. apríla 2023 na váš daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou je aj tlačivo Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

Tlačivá

 • Vyhlásenie (Editovateľný PDF dokument) [PDF]
 • Potvrdenie o zaplatení dane (Editovateľný PDF dokument) [PDF]

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2023 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky