Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Postup krokov pre fyzickú osobu

Fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% z dane. 3% však môže poukázať len v tom prípade, ak v roku 2020 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získala o tom potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré dobrovoľnícky pracovala

Poukázanie 2% alebo 3% z dane je súčasťou Daňového priznania

Dôležité termíny

 • 31. marec 2021 - spravidla posledný termín na podanie Daňového priznania

Postup krokov na poukázanie "2%" z dane

 1. v daňovom priznaní pre fyzické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane (typ A: strana 5, VIII. oddiel; typ B: strana 12, XII. oddiel), uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o nás:

  IČO: 35538911
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Fauna Carpatica
  Ulica: Maďarská
  Súpisné/orientačné číslo: 5
  PSČ: 040 13
  Obec: Košice
 2. vypočítajte maximálnu sumu pre poukázanie, ktorá činí 2% (alebo 3% v prípade dorovoľníckej činnosti - pozri hore) z vašej zaplatenej dane a je zaokrúhlená na eurocenty nadol
 3. Vami poukázanú sumu, ktorá musí byť minimálne 3 eurá, a zároveň nesmie byť vyššia ako Vami vypočítaná maximálna suma pre poukázanie, uveďte v riadku 83 (typ A), resp. v riadku 151 (typ B)
 4. ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt; nie však poukázaná suma)
 5. riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. marca 2021 na váš daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj tlačivo Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

Tlačivá (zdroj: Finančná správa SR)

 • Daňové priznanie - typ A [PDF]
 • Daňové priznanie - typ B [PDF]

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky