Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Postup krokov pre fyzickú osobu

Fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% z dane. 3% však môže poukázať len v tom prípade, ak v roku 2023 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získala o tom potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré dobrovoľnícky pracovala

Poukázanie 2% alebo 3% z dane je súčasťou Daňového priznania

Dôležité termíny

 • 29. marec 2024 - spravidla posledný termín na podanie Daňového priznania

Postup krokov na poukázanie "2%" z dane

 1. v daňovom priznaní pre fyzické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane (typ A: strana 5, VIII. oddiel; typ B: strana 12, XII. oddiel), uveďte potrebné identifikačné údaje o nás:

  IČO: 35538911
  Obchodné meno (názov): Fauna Carpatica
  Upozornenie: IČO je potrebné zarovnať SPRAVA
 2. vypočítajte maximálnu sumu pre poukázanie, ktorá činí 2% (alebo 3% v prípade dorovoľníckej činnosti - pozri hore) z vašej zaplatenej dane a je zaokrúhlená na eurocenty aritmeticky
 3. Vami poukázanú sumu, ktorá musí byť minimálne 3 eurá, a zároveň nesmie byť vyššia ako Vami vypočítaná maximálna suma pre poukázanie, uveďte v riadku 83 (typ A), resp. v riadku 151 (typ B)
 4. ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (alebo 3%), zaškrtnite v tlačive príslušné políčko so súhlasom so zaslaním Vašich údajov; tieto následne dostaneme v rozsahu: meno, priezvisko a trvalý pobyt (nie však poukázaná suma)
 5. riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 29. marca 2024 na váš daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj tlačivo Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

Tlačivá (zdroj: Finančná správa SR)

 • Daňové priznanie - typ A [PDF]
 • Daňové priznanie - typ B [PDF]

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2024 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky