Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Raj korytnačiek je ohrozený 2017

Ciele projektu

Dlhodobým cieľom projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o probléme ohrozenosti korytnačky močiarnej na východnom Slovensku

Výsledky projektu

  • boli zakúpené vysielače, ktoré po upevnení na pancier korytnačiek umožňujú dôkladnejšie poznať ich dennú a sezónnu aktivitu
  • bola obnovená časť náučného chodníka na južnej hranici NPR Tajba
  • 10. novembra 2017 sa pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Strede nad Bodrogom uskutočnili tri prednášky o korytnačke močiarnej a Tajbe - jej miznúcom raji
  • žiaci vyšších ročníkov dostali leták Pomôžme chrániť korytnačku močiarnu [PDF]
  • žiaci nižších ročníkov absolvovali tvorivé dielne, kde si pod vedením lektora vymodelovali z hliny svoju korytnačku
  • boli vyhotovené dva dvojjazyčné informačné panely Korytnačka močiarna a jej miznúci raj - A mocsári teknős és eltűnőben lévő birodalma [PDF]
  • boli vyhotovené dva dvojjazyčné rolovacie postery o korytnačke močiarnej a jej ohrození

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu s UPJŠ v Košiciach a uskutočnil sa vďaka podpore programu Na prírodno Nadácie EPH

  • Logo Nadácia EPH
  • Logo Univerzita P. J. Šafárika

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky