Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Raj korytnačiek je ohrozený - galéria

 • Inštalácia vysielača na pancier korytnačky močiarnej (© Enikő Horváth)
 • Korytnačka močiarna s nainštalovaným vysielačom (© Enikő Horváth)
 • Vypúšťanie korytnačiek močiarnych s nainštalovanými vysielačmi do Tajby (© Enikő Horváth)
 • Telemetrovanie korytnačiek močiarnych na Tajbe
 • Telemetrovanie korytnačiek močiarnych na Tajbe
 • Telemetrovanie korytnačiek močiarnych na Tajbe
 • Obnova náučného chodníka pri južnej hranici NPR Tajba
 • Obnova náučného chodníka pri južnej hranici NPR Tajba
 • Obnova náučného chodníka pri južnej hranici NPR Tajba
 • Adriana Burešová prednáša o korytnačke močiarnej žiakom nižších ročníkov
 • Enikő Horváth prednáša o korytnačke močiarnej žiakom základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
 • Stano Danko prednáša o korytnačke močiarnej žiakom vyšších ročníkov
 • Tvorivá dielňa so žiakmi základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
 • Tvorivá dielňa so žiakmi základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
 • Tvorivá dielňa so žiakmi základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
 • Tvorivá dielňa so žiakmi základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
 • Tvorivá dielňa so žiakmi základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
 • Tvorivá dielňa so žiakmi základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
 • Informačné panely o korytnačke močiarnej pripravené na umiestnenie (© Enikő Horváth)

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2018 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky