Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Turek hľadí vydesený, kto tu vlastne koho plieni...

Hore samec korytnačky močiarnej, dole samica korytnačky písmenkovej

Text básne Milana Lasicu "Turci idúúú" nás napadne a pousmiatie vyvolá pohľad na samca korytnačky močiarnej, ako sa vehementne pokúša o párenie so samicou korytnačky písmenkovej. A to aj v súvislosti s medializovanými správami, že cudzie korytnačky vytláčajú a ohrozujú tie naše (podobnú situáciu zobrazuje tiež príspevok z minulého roka). Ponechajme nateraz bokom spor o tom, či cudzie korytnačky naozaj tie naše vytláčajú a ohrozujú, a či sa z druhu invázneho stali už druhom invazívnym. Zaujímavejšia je otázka: Kde všade sú tie NAŠE korytnačky vytláčané? V súčasnosti totiž presné rozšírenie korytnačky močiarnej (korytnačka močiarna je jediná naša korytnačka) nepoznáme a na Slovensku sú známe len dve-tri lokality s jej výskytom.

Pridané: 24.4.2021

Autor: Peter Havaš

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky