Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Rodný list Tajby

Zmeny toku rieky Tisa v priebehu posledných tisícročí

O Tajbe sa uvádza, že je pozostatkom bývalého ramena rieky Bodrog. Na základe výsledkov vedeckých výskumov týkajúcich sa vývoja povrchu Medzibodrožia (50–60-te roky 20. storočia) sa zistilo, že tento skvost je v skutočnosti potomkom mohutnejšieho toku, ktorým v tomto priestore bola a stále aj je rieka Tisa. Tá tu počas uplynulých tisícročí často menila smer toku. Jeho pozostatkom je aj systém koryta Tice, ktorým sa pri obci Zemplín asi pred 7000 rokmi dostala do údolia dnešného Bodrogu. Tu, obohatená vodami ďalších prítokov, pokračovala svoju púť k mestu Tokaj. Pri obci Streda nad Bodrogom sa pritlačila k pahorkatine Tarbucka, na svahy ktorej vietor v poslednej dobe ľadovej navial slušnú vrstvu piesku. Asi pred 5000 rokmi Tisa znova radikálne zmenila smer toku a obsadila terajšiu polohu. Časť, ktorú dnes poznáme ako Tajba, sa prírodzeným vývojom oddelila od živého toku a vytvorila tu ideálne podmienky pre život korytnačiek močiarnych.

Pridané: 12.1.2021

Autor: Ladislav Bodnár

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky