Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Stratený raj korytnačiek - rekviem za Stredanské ex-jazero alebo potopená investícia

Stredanské jazero (Szerdehely To) na historickej mape z r. 1780 "Stredanské jazero" dnes. Aké výnosy môžu dávať polia periodicky zaplavované vodou?

Jedna z obľúbených migračných trás korytnačiek močiarnych, žijúcich na Tajbe vedie k juhovýchodnej časti chotára obce Streda nad Bodrogom. Je tu terénna depresia (snáď aj s najnižšie položeným miestom na Slovensku) so sieťou odvodňovacích kanálov, vybudovaných v 20. storočí. Nastoluje sa tu otázka, prečo biokompas korytnačiek uložený v génoch ich nasmeroval práve tu? Odpoveď sa v dnešných dňoch jednoznačne črtá, totiž v dôsledku výdatných zrážok tu znova ožíva niekdajšie jazero, zakreslené aj v historických mapách. Proste príroda si pýta naspäť to, čo jej niekedy patrilo. Tento stav pritom nie je výnimočný, ale cyklicky sa opakujúci. Realizované investície s vysokými nákladmi, v rámci ktorých sa budovala kanálová sieť, plošná drenáž a rekultivácie pozemkov (odstránenie vegetácie, zrovnanie priľahlých pieskových dún) mali tu vytvorit podmienky pre intenzívnu poľnohospodársku veľkovýrobu. Nakoniec však nepriniesli očakávaný efekt. Pritom už počas výstavby bol na svete tzv. Bioprojekt Východoslovenskej nížiny, ktorý zamokrené plochy navrhoval na extenzívne využitie, napr. ako rybníky (poznamenávam, že tento materiál významne ovplyvnil aj moje ďalšie zmýšľanie). Na škodu veci bol vtedy tento projekt zmetený zo stola a výsledok vidíme. Tomu sa hovorí: znásilnenie prírody! Na jednej strane sme stratili vzácny ekosystém, kde nielen korytnačky mali ideálne podmienky pre svoj život a rozmnožovanie, na strane druhej, poľnohospodári pre uvedené riziká ale aj danú pôdnu štruktúru tieto pozemky obhospodarujú neefektívne - "ešte šťastie, že berú na ne dotácie". Myslíme si, že veci sa stále dajú napraviť. Snáď niekto príde na to, že namiesto neefektívného užívania tohoto územia je rozumnejšie dotácie nasmerovať do projektu revitalizácie prírodného prostredia! Korytnačky by sa iste tomu potešili, a my ľudia by sme dostali možnosť napraviť to, čo sme pokazili.

Pridané: 16.2.2021

Autor: Ladislav Bodnár

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky