Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Tajba mení svoj charakter

Hore štiavec kučeravý a iskerník jedovatý, dole haluchovka vodná - vlhkomilné druhy rastlín, ktoré na Tajbe nahradili pôvodnú flóru

Tajba už nie je kráľovstvo rezavky, leknice, ani salvínie. Nízky a kolísavý stĺpec vody, respektíve voda žiadna, týmto a mnohým ďalším močiarnym rastlinám nesvedčí. Významné, ohrozené a chránené (teda, skôr by sa hodilo povedať - nechránené) druhy nahradili súvislé a husté porasty rastlín vlhkomilných. Na jar štiavec kučeravý a iskerník jedovatý, neskôr haluchovka vodná. Ráz Tajby, tohto unikátneho biotopu, sa tak pri nedostatku vody zásadným spôsobom mení. (Za pomoc pri determinácii rastlín ďakujem Mgr. Ivane Beregszasziovej z Východoslovenského múzea v Košiciach).

Pridané: 29.7.2020

Autor: Peter Havaš

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2020 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky