Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Pred 25 rokmi vyschla Tajba - ikonická lokalita korytnačky močiarnej

Nie rok 1994, ani prelom 40./50.-tych rokov 20. storočia, ale súčasnosť! Celá Tajba opäť úplne vyschnutá!

V roku 1994, teda presne pred 25 rokmi vyschla Tajba, na Slovensku najvýznamnejšia lokalita s výskytom korytnačky močiarnej. No a túto, pre obyvateľov Tajby skazonosnú udalosť, sme si v týchto dňoch pripomenuli tým "najpríhodnejším" spôsobom - Tajba vyschla opäť! V modernej histórii sa tak stalo trikrát - na prelome 40./50.-tych rokov 20. storočia, v roku 1994 a teraz, vždy po dlhotrvajúcich suchách. Dvakrát sa z toho síce Tajba (korytnačka, rezavka, leknica...) po nasledujúcich, na zrážky bohatých rokoch, spamätala, ale nepochybne s istými stratami. Čo však, ak najbližšie roky na zrážky bohaté nebudú?!?!?!

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2019 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky