Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Eufória trvala tri dni!

Vypnuté čerpadlá a odpojená sústava hadíc - koniec zavodňovania Tajby

Presne TRI dni trvalo nadšenie z toho, že sa začalo zavodňovanie Tajby (pozri príspevok z 30.11.2019). Po necelých troch dňoch sa však práce ukončili a napúšťanie Tajby vodou sa zastavilo. Žiaľ, nato, aby sa Tajbe a jej obyvateľom pomohlo aspoň čiastočne, konkrétna použitá sústava čerpadiel a hadíc s daným výkonom by (ak neberieme do úvahy výpar a vsakovanie) musela pracovať nepretržite 24 hodín denne po dobu aspoň 30 dní!

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2019 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky