Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Korytnačky na Tajbe prekonali svoj vlastný rekord!

Znáška korytnačky močiarnej s poradovým číslom 61

59 bol doteraz najvyšší počet nakladených znášok korytnačiek močiarnych na kladiskách v blízkosti NPR Tajba (pozri príspevok z 21.7.2015). Tento rok bol však z tohoto pohľadu výnimočný a do 6. augusta sme zaznamenali už 63 znášok. Autor tohoto príspevku, ktorý na základe klesajúceho počtu zaznamenaných znášok za posledné roky (pozri príspevok z 2.7.2019) predpokladal skorý zánik celej populácie korytnačky močiarnej na Tajbe, sa ako zdatný a kvalifikovaný prognostik chvalabohu neukázal (-;.

Pridané: 8.8.2021

Autor: Peter Havaš

Ďalšie príspevky

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky