Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Rozlúčili sme sa s Jozefom Vaškom

Jedna z umeleckýcyh podôb Jozefa Vaška - upútavka na Tajbu a korytnačku močiarnu v Strede nad Bodrogom

"Keď ti bude veľmi ťažko, pomôže ti Jožko Vaško" - týmito slovami sme sa riadili, keď sme sa pred dvadsiatimi rokmi začali na Tajbe venovať korytnačke močiarnej. Doslova! Jozef Vaško bol prvý, kto nás zasväcoval do problematiky okolo Tajby a korytnačky močiarnej, a zároveň nás oboznamoval s miestnymi pomermi a situáciou. A spolu s manželkou Júliou nám svojou láskavosťou a pohostinnosťou vytvorili také podmienky, že sme sa v tomto "cudzom" svete začali cítiť ako doma. Jozef Vaško - architekt, dizajnér, umelec, milovník prírody a života, bohém - odišiel vo veku 85 rokov.

Jožko, drahý priateľ - bolo nám cťou a... ĎAKUJEME!

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2016 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky