Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Neuveriteľná húževnatosť korytnačiek močiarnych

Hrdinka dnešného príspevku sa vyhrieva na slnku po pol roka trvajúcom "zatmení"

Bez zjavnej ujmy na zdraví pol roka (!) prečkala jedna z monitorovaných korytnačiek močiarnych nepriaznivé podmienky na Tajbe. Po úplnom vyschnutí Tajby sa začiatkom septembra 2019 zahrabala do pôdy a vstúpila do letného spánku (pozri príspevok z 20.9.2019). Začiatkom zimy prešla plynule z letného spánku do spánu zimného, a miesto, kde sa zahrabala, opustila začiatkom marca (10. marca bola pozorovaná, ako sa vyhrieva na druhom brehu Tajby). Nič zvláštne, keby...

Keby celých päť mesiacov (!) nebola zahrabaná bez kvapky vody (!) - tá sa k nej dostala až po tohoročných februárových zrážkach (pozri príspevok z 18.2.2020), a keby počas zimovania v zamrznutej pôde v priebehu dvoch mesiacov (!) úspešne nečelila mrazom okolo -10 °C (!). Pritom sa odhaduje, že kritické teplotné minimum u dospelých korytnačiek je -2 °C.

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2020 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky