Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Bude možné zavodniť Tajbu?

Pohľad na účastníkov stretnutia

22. februára 2016 sa v Strede nad Bodrogom uskutočnilo stretnutie, ktorého cieľom bolo prediskutovať možnosti zavodnenia NPR Tajba, v posledných rokoch trpiacej akútnym nedostatkom vody. Stretnutie zorganizoval Slovenský vodohospodársky podnik Trebišov, a okrem jeho zamestnancov sa na ňom zúčastnil i starosta obce Streda nad Bodrogom, zástupcovia CHKO Latorica, SOS/Birdlife Slovensko a OZ Fauna Carpatica.

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2016 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky