Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

V Strede nad Bodrogom sa uskutočnili tvorivé dielne s tématikou korytnačky močiarnej

Žiaci zo Stredy nad Bodrogom si modelujú korytnačku

V rámci projektu Raj korytnačiek je ohrozený, podporeného Nadáciou EPH, sa v Strede nad Bodrogom uskutočnili dve tvorivé dielne. Dielne boli určené žiakom nižších ročníkov základných škôl a pod vedením lektorky Katky Bugošovej si na nich deti mohli z hliny vymodelovať svoju vlastnú korytnačku.

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2018 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky