Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Rekordný počet zničených znášok v NPR Tajba

Zatiaľ jediná zničená znáška korytnačky močiarnej na kladisku pri NPR Tajba

jedna! To je počet zničených znášok korytnačiek močiarnych na kladiskách pri NPR Tajba. Hoci ešte máme pred sebou druhú vlnu kladenia, tento rekordne "vysoký" počet môže niečo naznačovať. Napríklad, práve nadobudnutú neschopnosť alebo nechuť predátorov nakladené vajcia vypátrať a skonzumovať. Alebo absenciu predátorov na kladisku. Alebo... žeby absenciu kladúcich samíc korytnačiek močiarnych?!?!

Pridané: 10.6.2020

Autor: Peter Havaš

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2020 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky