Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Po minuloročnom fiasku bohatá žatva

Tohoročná hojnosť znášok korytnačiek močiarnych ilustrovaná na jednej malej časti kladiska

V minulom roku boli na známych kladiskách korytnačky močiarnej v blízkosti NPR Tajba nájdené 3 (slovom tri!) nakladené znášky (pozri príspevok z 8.11.2020)! Tento rok nám však pripravil veľké prekvapenie – doteraz (9. júl) sme zdokumentovali už 54 znášok, čo je vôbec druhý najvyšší počet od roku 1999, od kedy sa výskumu a ochrane korytnačiek na Tajbe venujeme. A aj tento priepastný rozdiel v počte nakladených znášok – len v priebehu dvoch, po sebe nasledujúcich rokov – nám ukazuje, ako veľmi stav a kvalita biotopu vplývajú na veľkosť, kondíciu a správanie celej populácie korytnačky močiarnej.

Pridané: 10.7.2021

Autor: Peter Havaš

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky