Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Poškodenie biotopu korytnačiek močiarnych = zvýšené riziko ich predácie

Korytnačka močiarna bez pravej prednej končatiny, čerstvo amputovanej predátorom od ramenného kĺbu

Dospelé korytnačky močiarne v ich vodnom prostredí prakticky nemajú nepriateľov. Ak nepočítame človeka a jeho aktivity, predátormi môžu byť ohrozované len mimo neho - napr. počas kladenia vajec alebo pri migrácii na iné stanovište. Ako sa teraz ukázalo na príklade Tajby, i vyschnutie močiara robí z korytnačiek močiarnych pomerne dostupnú korisť. Korytnačky totiž toto nepriaznivé obdobie prekonávajú len plytko zahrabané v pôde, v stave letargie. Nepohyblivé sú pomerne zraniteľné a hoci majú pancier, ako vidno, ten nemusí vždy poskytovať stopercentnú ochranu. Zrejme záleží i na veľkosti - korytnačky i predátora.

Pridané: 30.4.2020

Autor: Havaš + Danko + Bodnár

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2020 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky