Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

2015 – 2020  59:3

Jedna z troch tohoročných zničených znášok korytnačky močiarnej na kladisku pri NPR Tajba

Tak s takýmto výsledkom sa skončilo na Tajbe súperenie korytnačiek močiarnych a korytnačiek močiarnych v počte nakladených znášok. Kým v roku 2015 samice korytnačiek močiarnych nakládli rekordný počet 59 znášok, v tomto roku to boli len 3 znášky! Aj to je síce rekordný počet, ale v tom negatívnom smere. Môžu však za tohoročný debakel len samotné korytnačky močiarne? Mali na uhratie lepšieho výsledku skutočne vytvorené všetky podmienky? Hm... Uľahčovať život korytnačkám močiarnym naozaj nemusíme - nepotrebujú to. Ale nemuseli by sme im ho ani sťažovať!

Pridané: 8.11.2020

Autor: Peter Havaš

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2020 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky