Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Je za vykradnutou znáškou korytnačky močiarnej skutočne predátor?

Neobvyklým spôsobom vykradnutá znáška korytnačky močiarnej - žiadne zvyšky vajec

Veľmi zvláštnym spôsobom bola začiatkom júla zničená jedna z piatich, pracovníkmi PF UPJŠ v Košiciach v tomto roku ochránených znášok korytnačky močiarnej. Predátor sa k vajciam dostal popod pletivo, ktoré znášku malo chrániť. Čo je zvláštne, v hniezdnej jamke ani v jej okolí sa nenašli žiadne stopy po zničených vajciach. Za 20 rokov praktickej ochrany, počas ktorých bolo na Tajbe pletivom ochránených približne 120 znášok korytnačky močiarnej, je to prvý takýto prípad. Až sa natíska otázka, či za vykradnutou znáškou je skutočne jeden z obvyklých predátorov.

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2019 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky