Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Bizarné spolužitie korytnačky močiarnej a diviaka lesného

Ležovísko a stopy diviaka lesného v tesnej blízkosti jednej z estivujúcich korytnačiek močiarnych

Vysychanie a napokon úplné vyschnutie Tajby (pozri príspevok z 21.9.2019) spôsobilo, že rovnaké stanovišťa dnes obývajú zvieratá s tak odlišnými ekologickými nárokmi, ako je korytnačka močiarna a diviak lesný. Zatiaľ čo zmena v charaktere Tajby diviakom evidentne vyhovuje a stopy po ich masívnej prítomnosti je možné vidieť doslova všade, korytnačky močiarne túto, pre ne nepriaznivú situáciu, prežívajú v stave estivácie. Sú zahrabané v pôde bývalého dna Tajby a len pasívne čakajú na zmenu podmienok, presnejšie povedané, čakajú na vodu! Zúfalú situáciu korytnačiek tak okrem prichádzajúcej zimy ešte komplikuje i ich možná predácia práve diviakmi, hoci táto na Tajbe zatiaľ zaznamenaná nebola.

Ďalšie aktuality

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2019 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky