Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Zborník z 3. medzinárodného sympózia o korytnačke močiarnej 2002–2004

Ciele projektu

Titulná strana zborníka

Cieľom projektu bolo predstaviť širokej odbornej verejnosti výsledky, ktoré boli prezentované počas 3. medzinárodného sympózia o korytnačke močiarnej

Výsledky projektu

  • zborník vyšiel v septembri 2004 vo vydavateľstve Slovak Academic Press ako príloha impaktovaného a karentovaného časopisu Biologia, vydávaného Slovenskou akadémiou vied
  • redakčnou radou časopisu Biologia a editormi zborníka bolo akceptovaných 28 príspevkov, ktoré boli stručne predstavené v úvode zborníka [PDF]
  • príspevky boli rozdelené do troch tématických celkov: (1) Distribution and habitat, (2) Natural history, a (3) Conservation and management a ich zoznam si je možné pozrieť v obsahu zborníka [PDF]
  • zborník je možné zakúpiť u špecializovaných predajcov zoologickej literatúry, napr. Chimaira Nemecko, Bibliomania! USA, alebo kontaktujte priamo nás

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu so SAV Bratislava a Senckenberg Naturhistorische Sammlungen - Museum für Tierkunde Drážďany a finančne bol podporený IVF

  • Logo Slovenská akadémia vied
  • Logo Senckenberg Naturhistorische Sammlungen - Museum für Tierkunde
  • Logo Medzinárodný vyšehradský fond

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky