Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

3. medzinárodné sympózium o korytnačke močiarnej 2002

3. medzinárodné sympózium o korytnačke močiarnej nasledovalo dve predchádzajúce sympózia, ktoré sa uskutočnili v roku 1996 v Drážďanoch (Nemecko) a v roku 1999 v Le Blanc (Francúzsko)

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo nadviazať na výsledky a úspech predchádzajúcich sympózii a spojiť odborníkov zaoberajúcich sa biológiou a ochranou korytnačky močiarnej

Jedným z primárnych cieľov bolo tiež umožniť a zabezpečiť účasť odborníkov z krajín bývalého východného bloku, pre ktorých boli predchádzajúce dve sympózia nedostupné

Výsledky projektu

  • sympózium sa uskutočnilo 18. až 20. apríla 2002 v Košiciach
  • sympózium navštívilo 70 účastníkov [PDF] zo 17 štátov
  • v štyroch tématických blokoch bolo prednesených 30 prednášok a predstavených 21 posterov [PDF]
  • súčasťou programu sympózia bola aj návšteva NPR Tajba - najvýznamnejšej slovenskej lokality s výskytom korytnačky močiarnej, a návšteva tokajskej pivnice

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu s Východoslovenským múzeom Košice a Senckenberg Naturhistorische Sammlungen - Museum für Tierkunde Drážďany. Finančne bol podporený DGHT Rheinbach

  • Logo Východoslovenské múzeum
  • Logo Senckenberg Naturhistorische Sammlungen - Museum für Tierkunde
  • Logo Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky