Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Korytnačka močiarna
a ľudia v okolí obce Streda nad Bodrogom 2011

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo zvýšiť environmentálne povedomie širokej verejnosti v súvislosti s jedinečným výskytom korytnačky močiarnej v okolí obce Streda nad Bodrogom

Výsledky projektu

  • 19. a 20. októbra 2011 sa pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Strede nad Bodrogom uskutočnili štyri prednášky o korytnačke močiarnej
  • všetkým žiakom bol rozdaný leták Pomôžme chrániť korytnačku močiarnu [PDF]
  • žiaci nižších ročníkov dostali origami Poskladám si korytnačku [PDF]
  • boli vyhotovené tieto internetové stránky

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu s obcou Streda nad Bodrogom a Základnými školami s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Strede nad Bodrogom. Uskutočnil sa vďaka podpore programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o

  • Logo Karpatská nadácia
  • Logo U. S. Steel Košice
  • Logo Streda nad Bodrogom

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky