Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

História

Založenie OZ

Občianske združenie Fauna Carpatica bolo založené v auguste 2001 v súvislosti so začatím príprav 3. medzinárodného sympózia o korytnačke močiarnej

Prezidentom občianskeho združenia a jeho štatutárnym zástupcom sa stal Stanislav Danko

Dôležité udalosti predchádzajúce založeniu OZ

1980
Stano Danko prvýkrát navštívil Tajbu
1987
prvé stretnutie Stana Danka a Petra Havaša
1989
prvé stretnutie Stana Danka a Imra Bugoša
1994
prvé stretnutie Stana Danka a Milana Novotného
1996
pod vedením Stana Danka začína Milan Novotný pracovať na svojej diplomovej práci o rozšírení korytnačky močiarnej na východnom Slovensku
Stano Danko a Milan Novotný objavujú pre odbornú verejnosť kladisko korytnačky močiarnej v ŠPR Tajba
1999
exkurzia TSP Praha na Tajbu - Stano Danko, Milan Novotný a Peter Havaš po prvýkrát spoločne organizujú nejaké podujatie
prvé stretnutie s Riou Burešovou - pracovníčkou SAŽP-COPK
v spolupráci so SAŽP-COPK sa začína monitoring a ochrana korytnačky močiarnej v NPR Tajba
2000
Milan Novotný obhajuje rigoróznu prácu o sezónnej aktivite korytnačky močiarnej
začiatok prác na vypracovaní programu záchrany korytnačky močiarnej
2001
Milan Novotný, Stano Danko a Peter Havaš publikujú svoj prvý spoločný článok
začiatok príprav 3. medzinárodného sympózia o korytnačke močiarnej
prvé stretnutie s Katkou Bugátovou (dnes Šomšákovou)
založenie občianskeho združenia Fauna Carpatica

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky