Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Krst poštovej známky: Korytnačka močiarna 2009

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo spopularizovať širokej verejnosti vydanie poštovej známky Korytnačka močiarna

Túto spolu s poštovou známkou Salamandra škvrnitá vydala Slovenská pošta 23. októbra 2009 ako ďalšiu sériu z emisného radu Ochrana prírody

Výsledky projektu

  • 6. novembra 2009 sa v Strede nad Bodrogom stretli zástupcovia Slovenskej pošty, obecného úradu, CHKO Latorica, OZ Spoločnosť Leknice - Tavirózsák a OZ Fauna Carpatica aby pokrstili novú poštovú známku Korytnačka močiarna
  • po oficiálnom krste poštovej známky sa uskutočnila terénna exkurzia do NPR Tajba
  • krst poštovej známky bol nakrúcaný štábmi Slovenskej a Maďarskej televízie
  • reportáž z krstu poštovej známky a exkurzie odvysielala Slovenská televízia 13. novembra 2009

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu so Slovenskou poštou Banská Bystrica, obcou Streda nad Bodrogom a občianskym združením Spoločnosť Leknice - Tavirózsák Streda nad Bodrogom

  • Logo Slovenská pošta
  • Logo Streda nad Bodrogom

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky