Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Bulharsko 2019 2019

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo poznávanie biológie dvoch druhov sladkovodných korytnačiek vyskytujúcich sa v juhovýchodnom Bulharsku - korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) a korytnačky tmavobruchej (Mauremys rivulata)

Výsledky projektu

  • boli pozorované niektoré aspekty dennej a sezónnej aktivity obidvoch druhov sladkovodných korytnačiek vyskytujúcich sa v Bulharsku
  • bolo mapované rozšrenie korytnačky tmavobruchej, v Bulharsku obývajúcej len jeho najjužnejšie oblasti

Partneri

Projekt sa uskutočnil výhradne z prostriedkov OZ Fauna Carpatica a s pomocou jeho členov


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky