Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

5. medzinárodné sympózium o korytnačke močiarnej 2015

5. medzinárodné sympózium o korytnačke močiarnej nasledovalo štyri predchádzajúce sympózia, ktoré sa uskutočnili v roku 1996 v Drážďanoch (Nemecko), v roku 1999 v Le Blanc (Francúzsko), v roku 2002 v Košiciach (Slovensko) a v roku 2005 vo Valencii (Španielsko)

Oficiálny web Sympózia

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo nadviazať na výsledky a úspech predchádzajúcich sympózii a spojiť odborníkov zaoberajúcich sa biológiou a ochranou korytnačky močiarnej

Jedným z primárnych cieľov bolo tiež umožniť a zabezpečiť účasť odborníkov z krajín Balkánu, pre ktorých boli predchádzajúce sympózia nedostupné

Výsledky projektu

  • sympózium sa uskutočnilo 19. až 21. augusta 2015 v Kitene, Bulharsko
  • sympózium navštívilo viac ako 50 účastníkov zo 16 štátov
  • v štyroch tématických blokoch bolo prednesených 22 prednášok a predstavených 23 posterov [PDF]
  • súčasťou programu sympózia bola aj terénna exkurzia po rieke Veleka - biotopu oboch sladkovodných druhov korytnačiek obývajúcich Bulharsko

Partneri

Projekt bol realizovaný spolu s Bulharskou akadémiou vied a Prírodopisným múzeom Sofia.

  • Bulharská akadémia vied
  • Prírodopisné múzeum

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky